Политика Экономика Общество Происшествия Культура Мир Спорт В Украине В России Наука и здоровье Автолюбителям Шоу-бизнес Технологии Разное Фоторепортаж

Наука и Здоровье / НОВА ФІЛОСОФСЬКА ПАРАДИГМА Російський світ. Україна (28-07-2014, 04:45)

НОВАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ПАРАДИГМА Замість введення.

Структурнологіческая основа предметно-методологічних засад організації систем.

Приступаючи до викладу матеріалу, слід визначити читача в самій інноваційності викладеного матеріалу, в тому, що предметно-методологічне підгрунтя акредитуючої матеріалу - це метод триєдності від ідеалістичного початку. У силу цього від читача потрібно або бажання пізнання інноваційного наукового інтересу автора матеріалу, або просто не завантажувати себе зайвими витратами духовного потенціалу. Тому, швидше за все, в цьому побажанні до читача можна послатися хоча б на дію закону діалектики заперечення заперечення.

Таким чином, заперечуючи діалектичний метод, як нині панівний в методологічній системі світової філософської думки, автор викладу методу триєдності від ідеалістичного початку (методологічне підгрунтя православя) не руйнує, не ігнорує і не приймає інших варіантів остаточних заперечень (рівнозначних знищенню, зняттю), а в правилах процесу перехідних тенденцій формує інновацію.

Ця інновація предметно-методологічних змін визначає принципи переходів до якісно новим методам і втягує попередні в систему неможливості осягнення нового без використання (застосування та пр.) попереднього для формування наступних якісно нових форм буття. Предметно-методологічним підгрунтям викладом матеріалу є триєдність від ідеалістичного початку. Тому слід визначити читача в самій інноваційності викладеного матеріалу, в тому, що це предметно-методологічне підгрунтя досить розроблено в теології, російської філософії, в російських національних культурних пластах і абсолютно не представляється в сучасній філософії. При цьому філософія в даному випадку визначається як методологічна наука.

І якщо, колись діалектичний метод входив в історію наукового світогляду суспільства, як інноваційне мислення, так і триєдність у світському тлумаченні формує перехід в якийсь алгоритм побудови систем від буденного до емпіричного і далі до теоретичного.

Представлений матеріал по суті руйнує типової діалектичний погляд як єдино науковий методологічний принцип організації систем. Предметнометодологіческая тенденція общественноісторіческой думки може бути представлена ??як тріада методологічних підстав моно ді три до якісних переходах для кожної з них (моно-ді-три) від елементарного до простого і далі до складного. Далі в роботі будуть представлені і інші деталі організації звязків в більш докладної формі. Хоча при цьому, в ході викладу цілком можливі деякі повтори, але без цього неможливо, тому що доведеться щоразу відправляти читача до якихось місцях викладу для уточнень, а через це може загубитися загальний хід думки.

Згідно з правилами закону діалектики заперечення заперечення, хоча б навіть і в діалектичному варіанті інтерпретацій, навіть на цьому етапі динаміки (заперечення діалектичного методу методом триєдності) закон виражає правила переходу до інновації, хоча і в суперечливій формі. Якісний перехід від протиріччя до гармонії (від діалектики до триєдності в його, цього методу, розвитку) формується обєктивно самим ходом історії. Ця інноваційна система звязків компонентів, яка в їх щоразу конкретному різноманітті втягує більш складний характер організаційних начал. Формована інновація і перетворює систему правил звязків компонентів, втягнутих в реальний процес, у формування предметної сутності закону і процес заперечення заперечення як гармонійно организуемую від елементарних форм до простих і далі до складних. Гармонізують початком у формуванні звязків системи щоразу виступає духовний, інтелектуальний фактор організації господарської системи в цілому і економіки зокрема, так як відмітною (панівним) якістю людини є усвідомленість в організації процесу життєдіяльності. Цей фактор як щоразу конкретне, реальне, мотивуюче, організуючий початок відповідає общественноісторіческому етапу розвитку господарства. В елементарній формі він представляється як родоплемінні, національні чи інші форми організації духовних підвалин спільності людей. Прості форми організуючого початку у вигляді язичницьких вірувань і пр. втягують вже релігійні, теологічні і пр. погляди в їх динаміці від елементарних форм концептуального бачення до простих і далі складним у вигляді світових релігій. Тут доречно представити велику цитату з проблематики російського чернецтва. При цьому автор не забуває нагадувати, що духовна влада розпоряджається душею, а світська лише тілом людини. Чудова і його Книга про Святу Трійцю Єрмолай намагається в ній показати, що принцип троїчності лежить в основі всіх речей. У першій частині Книги він викладає православне вчення про Святу Трійцю, спираючись на добре підібрані цитати з Святого Письма. Але троичность, на думку Єрмолая, властива всьому всесвіті - про це він пише у другій частині Книги, людина як найвища творіння не представившись без єдності і троїстості, бо його складові частини дух, душа і тіло можуть існувати лише завдяки такому єдності, і, навпаки , без цих трьох частин людська істота не може бути цілісним і гармонійним. Третя частина Книги складає молитовні звернення до Святої Трійці, викладені в поетичній формі. Роздуми Єрмолая, написані не без виразності і внутрішньої логіки, відрізняються простотою мови і виразів, їх автору не можна відмовити в знаннях і богословську освіту

Згідно історіософії теології, елементарними християнськими концепціями стають католицизм (розглядаючи тріаду католицизм, протестантство, православя) як метод, сформований суспільно-історичним етапом розвитку на основі елементарних тлумачень правил життєдіяльності. Далі вони проявляються в процесі розвитку суспільно-історичної думки, тобто незалежно від якого або географічного чи іншого опредмечивания, формування думки складається поняття простого у вигляді методу протестантства (а це екзистенційне початок) і далі православя як складне (складність, сводіма до ідеалістичного початку). Тому можна простежити тенденцію ускладнення в динаміці розвитку общественноісторіческого організуючого початку християнських поглядів від панування матеріального до протиріччя матеріального і ідеального (екзистенційне не відкрито сформувалося як наукова категорія на даному етапі і тому формулювалося стихійно або випадково) і далі до гармонії матеріального, екзистенціального, ідеального.

І якщо, колись діалектичний метод входив в історію наукового світогляду суспільства як інноваційне мислення, то й триєдність у світському тлумаченні (світське тлумачення, тобто що виходить з буденного, теологічного мислення, яке існує у вигляді народних духовних пластів, національних звичаїв, традицій, казок тощо) - у якийсь алгоритм цілеспрямованого, усвідомленого побудови систем від буденного до емпіричного і далі до теоретичного. Інноваційні тлумачення розширюють уявлення суспільства про методологічні засади організації різноманітних систем, на сьогодні в силу відсутності цілепокладання нових позицій поновлення попереднього. Розробка і впровадження методу триєдності простежується в самій історії розвитку методологічних принципів як общественноісторіческой думки людства, так і приватних галузей науки фізики, хімії, біології та ін При цьому обєктивне протягом історії (хоча і в різних тлумаченнях, варіаціях і пр. викладах) формує необхідність розробки та впровадження інновацій в аспекті ускладнення концептуального бачення організаційних форм. Так, у матеріальному тлумаченні предметнометодологіческіх форм організаційних почав простежується тенденція від панування правил фізичних процесів до протиріччя фізичних і хімічних правил організаційних начал. Потім у міру ускладнення предметнометодологіческіх почав формується система в паралельно - послідовно - взаимоувязанной формі гармонійно організованої сукупності правил організаційних почав це фізичних, хімічних, біологічних. Таким чином, матеріальна сутність природи різноманітна і відповідно по мірі розуміння певних правил життєдіяльності буття змінюється і істота людини, колективу, суспільства, як і середовища їхнього буття. Само ускладнення системи буття предметної сутності суспільства, колективу, особистості в тенденції від звичайних тлумачень розпредмечує в певну систему бачення правил, законів, і пр. форм духовного вираження.

Ця необхідність простежується не тільки в наукових просторах громадської думки, а й теологічному, народному пласті громадської думки. Кількісно якісні перетворення суспільства ставлять суспільно-історичне мислення перед необхідністю змін. Це відбувається в силу переходів самого суспільства до іншим предметним сутностей у вигляді нових форм матеріалу формування і задоволення потреб, які стають товарними формами і вимагають грошового, вартісного вираження і одиниць виміру цього товару. На певному етапі суспільно-історичного розвитку матеріальні товарні форми набували свої характеристики колічественнокачественной визначеності висловлюються через національні, потім через загальновживані, міжнародні показники та одиниці їх вимірювання. Процес обміну при цьому видозмінювався від елементарних форм буття до простих і складних, від натурально-речової форми обміну до товарноденежних і далі до предметностоімостной (всілякі форми безготівкового розрахунку, кліринг та пр. форми). Регламентації в цьому випадку піддавалися реальні якості товару, потім модельовані (представлені у вигляді показників і т.д. і одиниць їх виміру), потім відображені (представлені у вигляді показників, що характеризують товар, предмет обміну, вартості та її вираження через гроші, опредмечених через грошовий матеріал і одиниць їх виміру). Так на сьогодні формуються необхідності опредмечивания назв товарної маси і одиниць їх вимірювання у вигляді соціальних (екзистенційних) якостей товарних мас і більш складних товарних мас (на сьогодні) духовних.

Інноваційність в системі економічних розрахунків, числень з обєктивною необхідністю обумовлена ??інноваційністю тенденції розвитку суспільства. Це, у свою чергу, вимагає також перетворень і в алгоритмах предметнометодологіческіх підстав організації систем. У міру виникнення інновірованних предметностей на ринку, в мінових відносинах формуються і показники та одиниці їх вимірювання. На зміну індивідуальним поглядам приходять колективні, а в міру подальшої тенденції і формується обєктивна предметна форма суспільство (ідеальна, відображена предметна сутність), як предметна реальність мінових відносин, де мінові відносини і є предметністю економіки. Економіка, економічний процес як частина в цілому являє собою по суті пропорційність мінових звязків в їх різноманітті буття. Слід зазначити, що викладається має явно виражену економічну предметність, що цілком зрозуміло і зрозуміле тим засобом виробництва, яким було сформульовано це концептуальне бачення автором цього матеріалу з проблематики розвитку організують почав систем. І таким засобом виробництва є свідомість, форми мислення, світогляд і пр. духовні, інтелектуальні якості учасника викладається.

Представлений матеріал, по суті, руйнує типової діалектичний погляд як єдино науковий методологічний принцип організації систем. Предметно-методологічна тенденція общественноісторіческой думки може бути представлена ??як тріада методологічних підстав моно ді три. Хоча подальше чисельну розвиток, представленого увазі читача цифрового ряду, не має продовження в даному випадку в силу того, що динаміка приводить систему моно - ді - три до якісних переходах від елементарного до звичайного (простого) і далі до складного. Сформоване, в ході процесу розвитку, це якісно нове складне вимагає з обєктивною необхідністю якісного переходу від одиничного елементарного, простого, складного до окремому якості елементарного, простому, складного, як системи (вираженої перш) і далі в тому ж сукупності до загального.

Яка або реальна сукупність, досягаючи-якої з граничних рівнів нескінченно великої форми організації у свою чергу, розпадається на систему нескінченно малого. І вже це нескінченно мале в будь-яких формах буття сущого (одиничного, окремого, загального), щоразу зведених у систему від щоразу конкретного реального початку (всяке початок відрізняється своїм предметом, методом, тенденцією, але вихідним є всяке елементарне, реальне, одиничне) формує початок процесу. Тому будь-яке реальне має панівне становище в організації системи в силу того, що реальне може і повинно сформувати ставлення як взаємодія двох або більше діяльностей (реальностей), як прояв людських якостей у процесі життєдіяльності. Подальша тенденція розвивається в правилах існування реальності середовища існування та її відносин з іншої сукупністю втягнутих у оборот властивостей, елементів, якостей.

Економічна система, як і всяка інша, в господарстві певного власника має відповідні правила організації, які опредмечиваются і формалізуються у вигляді концепцій, теорій і пр. законів, закономірностей, методологій. Ця реалізація обумовлена ??сукупністю спочатку заданих властивостей, елементів, якостей реальності. Всяка із систем з предмета, методу організації і тенденції (логіці, правилам і т. ін чинникам існування) знаходиться одночасно в трьох якісно різнорідних формах буття. Кожне з властивостей, елементів, якостей як елементарні складові такої предметної сутності, як Потрійна точка розпредмечує на сукупність або систему або пр. визначення цього одиничного в окреме різноманіття властивостей елементів якостей (кожне з яких також триєдиний, але як обєктивне або субєктивне бачення проблеми), зведених у процес і реально, моделювати, ідеально протікають в певному середовищі існування. Іпостасна (триєдина) сутність, згідно позицій триєдності від ідеалістичного початку (методу лежить в основі Православного Християнства), розпредмечує згідно панівної предметно-методологічній основі. Світське тлумачення цієї основи має (на сьогодні) вкрай інноваційний характер, що цілком зрозуміло ходом суспільно-історичного розвитку цивілізації, в цілому і кожного з панівних субєктів системи, зокрема. Різноманіття підстав організації зведених у систему життєдіяльності людей передбачає і має таке ж різноманіття форм цих організують почав від елементарного до простого і складного.

Тому що викладається буде побудований як процес систематизації різноманіття в єдине початок з позицій триєдності від ідеалістичного початку. Цей метод, як метод організації різноманіття в щось єдине, дозволять звести це різноманіття з позицій визначення мети, тобто з позицій відомого і заданого алгоритму побудови в сукупність (систему, що тотожно в даному випадку) якого-небудь процесу.

P.S. Якщо стаття була Вам корисна, поділіться будь ласка їй в соціальних мережах, понатискайте на кнопочки нижче.

Написал - admin

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
• Популярное
• Обзоры
Пьяный австралиец покатался на крокодиле Пяний кураж - він і в Австралії пяний кураж. Коли Майкла Ньюмана з містечка Брум виставили з бару за надмірне спяніння, він не знайшов нічого кращого, ніж відправитися в невеликий зоосад для рептилій.
В Сети появился постер к новому фильму с Сашей Грей Опубліковано перший постер фільму трилера про високі технології Відкриті вікна, в якому знялася колишня порноактриса Саша Грей.
Перший канал довів до сліз відому виконавицю Альону Свиридову. Що сталося, співачка детально розповіла у своєму блозі.
Група Іванушки дала один з перших концертів з Кирилом Туриченко. Деякі пісні хлопці співають в колишньому складі, а деякі вчотирьох. За словами Кирила Андрєєва, ставлення прихильниць поки ніяк не змінилося у звязку з приходом нового учасника. Поки я ще не відчув якихось серйозних змін. Визнання я отримав вже давно, адже до приходу в групу випустив кілька сольних альбомів, брав участь у мюзиклах, відомих музичних проектах, говорить Кирило Туриченко в інтервю 7Д.
• Опрос
Какие новости вам нравятся
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Мир
Спорт
В Украине
В России
Наука и здоровье
Автолюбителям
Шоу-бизнес
Технологии
Фоторепортаж


Показать все опросы

• Личный кабинет
Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
• Календарь
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Фоторепортаж Смотри в прямом эфире

Трагедия на дороге На південному заході Москви дрібна аварія завершив великий трагедією.

Вооружённый налёт в маске вампира У четвер стали відомі подробиці збройного нальоту на Ощадбанк в Орєхово-Зуєва.
Дикий рынок жилья У Москві почалися масові рейди з виявлення квартир, які здаються в оренду нелегально. Таких, за офіційними даними, в місті не менше 300 тисяч.

Экстремальный маршрут В Москве розшукують людей, Які влаштуван стріляніну по рейсових автобусів в Північно-Західному окрузі. З четверга пошкоджено Вже Чотири машини.

Двухэтажный тест-драйв На цьом тижні по Москве почнут курсуваті двоповерхові автобуси - їх пасажирами стануть туристи. Найпопулярніші кордоном екскурсійній вид транспорту до століці России добірався насилу

Происшествия Живая лента всего мира
В Москве пожарный автомобиль сбил пешехода Аварія сталася на перехресті Сходнеской і Нелідовской вулиць.
В Москве столкнулись 8 автомобилей: четверо пострадавших Близько 7:20 в поліцію надійшло повідомлення про ДТП за адресою Ленінградське шосе, будинок 88.
На Буковине пьянка закончилась убийством

Двоє гостей посварилися і один схопився за ніж
На Буковине иностранцы воровали деньги из американского банка
підробленімі картками знімалі гроші з банкоматів