Политика Экономика Общество Происшествия Культура Мир Спорт В Украине В России Наука и здоровье Автолюбителям Шоу-бизнес Технологии Разное Фоторепортаж

Наука и Здоровье / КОРОТКО ПРО марксизму ДЛЯ ПРОТИВНИКІВ І ПРИХИЛЬНИКІВ Російський світ. Україна (23-02-2014, 07:19)

КРАТКО О МАРКСИЗМЕ ДЛЯ ПРОТИВНИКОВ И СТОРОННИКОВ На сторінках газет та інтернет видань час від часу зявляються статті на різні світоглядні теми різних авторів, які сповідують в основному ідеалістичні, тобто немарксистські погляди або навіть явно антимарксистські. Серед авторів і коментаторів цих статей прихильників марксизму і антимарксисти, завязуються дискусії, які показують досить фрагментарні і перекручені знання про марксизм у тих і інших. З метою дати більш чітке уявлення про марксизм, як його супротивникам, так і прихильникам підготовлений цей короткий матеріал. Невеликий лікнеп, так би мовити.

Почнемо з визначення. Марксистська філософія, марксизм - це діалектико-матеріалістичного світогляду, тобто система поглядів на обєктивну реальність (розвиток природи, суспільства, мислення). Це світогляд виникло до середини XIX століття на противагу метафізичному (Не діалектичному) світогляду середньовіччя, як наслідок накопичення людством наукових знань у галузі природничих і точних наук, людської історії та філософії. Іншими словами, кількість знань, накопиченого людством до цього часу, тобто до епохи капіталізму, призвело до появи якісно іншого діалектико-матеріалістичного світогляду в розвитку людської думки.

(Марксизм не міг виникнути в середні століття, як і теорія відносності А. Ейнштейна. Тільки з виникненням і розвитком капіталізму виник і марксизм. У середні століття панувала метафізика як світогляд про незмінність світу, речей і їх властивостей.)

Власне термін марксизм повязаний з імям Карла Маркса (1818-1883 р.р.), який зі своїм близьким другом і соратником Фрідріхом Енгельсом (1820-1895 р.р.) змогли проаналізувати і узагальнити досягнення людської думки до того часу і сформулювати принципово нові погляди на розвиток природи, людського суспільства, мислення, свідомість і поведінку людини.

Марксистська філософія, коротко марксизм (система поглядів у вигляді принципів / положень) полягає в наступному:

1. Матерія (обєктивна реальність) рухається / існує вічно в часі і нескінченно в просторі, незалежно від волі і свідомості людини в просторово-часової нерозривності.

2. Форми руху / існування матерії (обєктивної реальності) безмежні, невичерпні в часі і просторі, взаємоповязані і взаємозумовлені.

3. Рух (переміщення, зміна, розвиток) - невідємна властивість (атрибут) матерії (обєктивної реальності), спосіб її існування.

4. Розвиток розуміється, розглядається як процес роздвоєння єдиного (предмета, явища, думки) на протилежності, як наслідок внутрішнього протиріччя між відживаючим і новим, що зароджуються.

5. Матерія (обєктивна реальність) незнищенна і несотворіма, нікуди не зникає, нізвідки не зявляється, а лише перетворюється з однієї форми в іншу, від простої до складної, від нижчої до вищої згідно трьом законам діалектики:

- боротьба і єдність (взаємопроникнення) протилежностей , (виявляє джерело розвитку);

- перехід кількості в якість і назад, (показує механізм розвитку);

- заперечення заперечення, (вказує напрямок і результат розвитку);
Всі три закони діють взаємоповязано.

6. Матерія (обєктивна реальність) - первинна, а дух, свідомість - вторинні, похідні, бо свідомість не може зявитися раніше свого матеріального носія. Людина в свою чергу є продукт, породження природи. Які його матеріальні (природні та соціальні) умови існування, такий він сам і його свідомість, бо воно визначається (формується) життям людини.

Примітка. Послідовність перерахованих положень / принципів особливого значення не має, бо від зміни місць доданків суть марксизму не змінюється, але принципово важливо дотримуватися їх у сукупності. Традиційно це називають діалектичним матеріалізмом, (Діамат) тобто це - сплав матеріалізму і діалектики, дві сторони однієї медалі. Крім того, є матеріалізм наївний, античний, вульгарний, метафізичний, антропологічний тощо, які повязані з діалектикою. Так само є історичний матеріалізм (істмат), як друга невідємна частина марксизму, в якій, з позиції діамату розглядається історія розвитку людства, як невідємна частина природи.

Пояснення. Матерію, як таку, ніхто, ніколи не бачив. Так само, як ніхто не бачив плід, фрукт як такої. Всі бачать конкретний предмет: вишню, грушу, яблуко і т.д. Нескінченна сукупність конкретних предметів становить (утворює) обєктивну реальність. Матерія - це узагальнюючий, гранично широкий філософський термін (категорія) для позначення навколишнього людини обєктивної реальності. Людина може бачити тільки окремі конкретні предмети, види матерії, або реєструвати приладами, бо, наприклад, елементарні частинки, електромагнітні поля не видні простим оком, але існують.

Основні форми руху / існування матерії: механічне переміщення, хімічні реакції, елементарні частинки, електромагнітні поля, соціальна форма руху - людська історія, рух в абстрактній формі - мислення. Це вища форма руху. Чим вище форма руху, тим менш помітно це рух. Кожна форма руху має свого носія. (Див. повністю Діалектика природи, Ф.Енгельс, Соч., Т.20, с.с.339-626.)

Природознавчі передумови ВИНИКНЕННЯ


XVII - XVIII століття. Повільно, як корабель з густого туману, Європа виходила з мороку релігійного середньовіччя, де навіть наука була смиренної служницею церкви. У європейських країнах відбулися буржуазні революції. Феодалізм зазнав поразки від народжувалася буржуазії, яка прийшла до влади. Прискорилося зростання економіки, для розвитку промисловості потрібні наукові знання. У першу чергу почали розвиватися механіка, хімія, фізика, математика, астрономія, але в суспільній свідомості ще панувала точка зору про незмінність природи, тобто завжди були ці ж материки, гори, річки, ліси, рослини і тварини Богом дані від століття. Якщо щось зникало, то нове зявлялося ТАКИМ ЖЕ, тобто рух розуміли як МЕХАНІЧНЕ заміщення одного іншим без процесу розвитку і зміни. Панував метафізичний (НЕ діалектичного) погляд на навколишній людей світ, як і на саму людину.

Успіхи у вивченні НЕЖИВОЇ природи.

Першим ударом дзвону, що сповіщає про появу нового погляду на природу зявилася книга німецького філософа-ідеаліста Іммануїла Канта (1724-1804 р.р.) Загальна природна історія і теорія неба, що зявилася в 1755 році. У ній була сформульована гіпотеза про походження Сонця і планет з пилоподібною туманності. Сонячна система несподівано постала як розвинулася в часі, а не незмінна як вважали до цього. Через кілька десятиліть французький астроном і математик Пєр Лаплас (1749-1827 р.р.) незалежно від І. Канта математично підтвердив виникнення Сонячної системи з туманності. Стало ясно: всесвіт, і Земля в тому числі, - мінливість у часі.

У фізиці та хімії були свої досягнення. Російський натураліст В. Ломоносов (1711-1765 р.р.) одним з перших сформулював принцип збереження речовини та енергії: якщо десь чого убуде, то в іншому місці стільки ж і прибуде. У 1845 році німецький натураліст Ю.Р.Майер (1814-1878 р.р.) сформулював закон збереження і перетворення енергії: Будь-яка форма руху здатна і змушена за певних для кожного випадку умовах перетворюватися, прямо або побічно, в будь-яку іншу форму руху . Звідси вже слідував загальнофілософської висновок про незнищенності і несотворімості матерії, нікуди не зникає і нізвідки не зявляється, але вічно існуючої в часі і нескінченно в просторі.

Досягнення у вивченні живої природи. У 1759 році німецький натураліст Каспар Вольф (1733-1794 р.р.) опублікував свою роботу Теорія зародження, в якій спростував вчення про ПРЕДобразованіі дорослого організму в зародковій клітці. (Тоді вважали, що людина зароджується повністю сформованим як доросла особина, але мікроскопічних розмірів, а потім просто МЕХАНІЧНО виростав.) І сформулював теорію новоутворення (епігінеза), тобто поетапного розвитку тваринного організму. Пізніше була відкрита клітина, як первокірпічік розвитку, з якої все виростало в тваринному і рослинному світі. У 1839 році німецький біолог Теодор Шванн (1810-1882 р.р.) сформулював клітинну теорію будови організмів.

В цей же час виникає геологія, палеонтологія, які стали надавати факти про зниклих тварин і рослинах, що існували раніше на Землі. До свідомості мислячих людей стало доходити розуміння того, що раніше Земля була інша, рослини і тварини були іншими. Теорія сталості видів зазнала краху. Стала формуватися теорія МІНЛИВОСТІ видів як наслідок їх пристосовності до змін земних умов існування. Кількість наукових фактів, що підтверджували мінливість, непостійність живої природи, збільшувалася з кожним десятиліттям.

Крапку в цьому питанні поставив Ч.Дарвин (1809-1882 р.р.). У 1859 році була опублікована його фундаментальна робота Походження видів шляхом природного відбору, або збереження обраних порід у боротьбі за життя, яку К.Маркс охарактеризував як природничо основу марксизму. А трохи пізніше в 1871 році виходить у світ ще одна робота Ч.Дарвіна Походження людини і статевий відбір, в якій було доведено спорідненість людини з мавпами.

Еволюційна теорія розвитку Дарвіна довела закономірність походження видів всього живого на Землі шляхом природного відбору, зруйнувала міф про створення людини Богом, витримала перевірку часом і понині є одним з непорушних природничонаукових підстав марксизму в області живої природи. В області неживої природи аналогічним підставою є закон збереження і перетворення енергії.

ВИСНОВОК. Були й інші наукові успіхи у вивченні як живий, так і неживої природи, що не згадані тут через обмеженість газетної площі. Але всі вони лише підтверджували картину загальної і вічної МІНЛИВОСТІ природи як живої, так і неживої. Світ (обєктивну реальність) тепер розуміли матеріалістично: як вічний, взаємоповязаний, суперечливий і незалежний від волі і свідомості людини процес змін і розвитку. З метафізичним (Не діалектичним) світоглядом на природу як живу, так і неживу було покінчено. Залишалося знайти і довести існування матеріалістичних філософських законів, згідно з якими всі навколо рухається, змінюється, розвивається. Це завдання було вирішене класиками марксизму. Після цього з позиції діалектико-матеріалістичного світогляду була розглянута історія розвитку людства. (Див. повністю Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії. Ф.Енгельс, Соч., Т.21, с.с.269-317.)


ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ МАРКСИЗМУ


До середини XIX століття філософія в буржуазній Європі була представлена ??в наступному вигляді: французьким утопічним соціалізмом, німецькою класичною філософією і англійської буржуазної політекономією. Остання билася над загадкою виникнення додаткової вартості, французькі соціалісти-утопісти намагалися побудувати соціалізм в межах однієї фабрики, а панувала в Німеччині ідеалістична філософія Гегеля піддавалася критиці з матеріалістичних позицій Людвігом Фейєрбахом (1804-1872 р.р.).

Після переробки всього цього ідеалістичного спадщини К.Марксом і Ф. Енгельсом вийшло наступне: ідеалістична діалектика Гегеля перетворилася на матеріалістичну, була розкрита таємниця виникнення додаткової вартості після переробки англійської класичної політекономії, а утопічний соціалізм став науковим після застосування до нього закону про зміні суспільно-економічних формацій і пояснення Марксом таємниці виникнення додаткової вартості.

Почнемо з діалектики - методологічної основи / бази марксизму. Діалектика - наука про загальні закони БУДЬ-ЯКОГО руху (зміни, розвитку, перетворення) в природі, в суспільстві, в людській свідомості і мисленні. Це - закон заперечення заперечення, закон переходу кількісних змін у якісні і назад, закон боротьби і єдності (взаємопроникнення) протилежностей. Всі три закони діють взаємоповязано, неухильно і настановами як настановами тече час. Образно кажучи, діалектика для філософії - те ж що таблиця множення для повсякденного життя. На будь-яких мовах і континентах, за будь-яких умов і обставин вона діє (проявляється) настановами.

Для тих хто вперше чує про ці закони дуже коротко поясню їх прояв деякими прикладами. Зміна поколінь у рослинному, тваринному (людському) світі - прояв закону заперечення заперечення. Нове покоління заперечує уходящее. При цьому щось успадковується, а щось йде з йдуть поколінням. Мимовільна реакція поділу урану (вибух), що виникає при досягненні ним критичної маси - прояв закону переходу кількісних змін у якісні. Перетворення води на пару при нагріванні - цей же закон. Закон боротьби і єдності протилежностей виявляється в будь-якому предметі, явищі як різноспрямовані тенденції: стійкість і мінливість у часі. Стійкість завжди відносна, а мінливість - абсолютна, вічна. Ці дві тенденції (стійкість і мінливість) єдині і одночасно протилежні як два полюси магніту. Правителі і народ, письменники і читачі, артисти і глядачі, господар і працівники, батьки і діти, викладачі та студенти - це прояв закону єдності і боротьби протилежностей.

Так як діалектика - наука про загальні закони будь-якого руху (зміни, перетворення, розвитку), то і оперує діалектика гранично широкими поняттями - КАТЕГОРІЯМИ. Зокрема: матерія, дух (свідомість), простір, час, випадковість і необхідність, форма і зміст, причина і наслідок і т.д. Ці категорії не можна побачити або помацати. Можна тільки силою абстракції представити їх у своєму мисленні, тобто потрібно мати дуже широке абстрактне мислення щоб без особливих труднощів оперувати настільки широкими поняттями - категоріями. Щоб уявити собі неосяжність категорійдіалектики нехай читачі спробують відповісти (для себе) на такі питання: Що є кількість?, Що таке кількість?, Що є якість?, Що є випадковість?, Що є закономірність? , Що є сутність? , Що є причина? і т.д.

При вивченні обєктивної реальності, діалектика, оперуючи категоріями, виходить з принципів / положень матеріалізму і зокрема:

- світ (матеріальний і нематеріальний) розглядається, розуміється як вічно існуючий в часі і нескінченно в просторі, в безперервному закономірному русі, зміні і розвитку, незалежно від волі і свідомості людини;

- матерія (обєктивна реальність) - первинна, а дух, свідомість - вторинні, похідні, бо свідомість не може зявитися раніше свого матеріального носія;

- розвиток розуміється як процес роздвоєння єдиного ( предмета, явища, думки) на протилежності, рух від кількісних змін до якісних;

- внутрішні протиріччя розглядаються як джерело, рушійна сила розвитку, змістом якого є боротьба між відживаючим і новим, що зароджуються;

Пізнавальне (гносеологічне) значення категорій полягає в тому, що завдяки їх розумінню одиничні речі, предмети, явища починають сприйматися як прояв загального, тобто за деревами людина вчитися бачити ліс (суть того, що відбувається). Засвоєння (розуміння) категорій в ході індивідуального розвитку людини - необхідна умова для формування у нього здатності до теоретичного мислення.

У найбільш досконалому варіанті (ідеалістичної версії) діалектику розробив німецький філософ, обєктивний ідеаліст Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831 р.р.). ... Він вперше представив весь природний, історичний і духовний світ у вигляді процесу, тобто в безперервному русі, зміні, перетворення і розвитку і зробив спробу розкрити внутрішній звязок цього руху і розвитку (Соч. т. 20 , с.23).

P.S. Якщо стаття була Вам корисна, поділіться будь ласка їй в соціальних мережах, понатискайте на кнопочки нижче.

Написал - admin

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
• Популярное
• Обзоры
Пьяный австралиец покатался на крокодиле Пяний кураж - він і в Австралії пяний кураж. Коли Майкла Ньюмана з містечка Брум виставили з бару за надмірне спяніння, він не знайшов нічого кращого, ніж відправитися в невеликий зоосад для рептилій.
В Сети появился постер к новому фильму с Сашей Грей Опубліковано перший постер фільму трилера про високі технології Відкриті вікна, в якому знялася колишня порноактриса Саша Грей.
Перший канал довів до сліз відому виконавицю Альону Свиридову. Що сталося, співачка детально розповіла у своєму блозі.
Група Іванушки дала один з перших концертів з Кирилом Туриченко. Деякі пісні хлопці співають в колишньому складі, а деякі вчотирьох. За словами Кирила Андрєєва, ставлення прихильниць поки ніяк не змінилося у звязку з приходом нового учасника. Поки я ще не відчув якихось серйозних змін. Визнання я отримав вже давно, адже до приходу в групу випустив кілька сольних альбомів, брав участь у мюзиклах, відомих музичних проектах, говорить Кирило Туриченко в інтервю 7Д.
• Опрос
Какие новости вам нравятся
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Мир
Спорт
В Украине
В России
Наука и здоровье
Автолюбителям
Шоу-бизнес
Технологии
Фоторепортаж


Показать все опросы

• Личный кабинет
Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
• Календарь
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Фоторепортаж Смотри в прямом эфире

Трагедия на дороге На південному заході Москви дрібна аварія завершив великий трагедією.

Вооружённый налёт в маске вампира У четвер стали відомі подробиці збройного нальоту на Ощадбанк в Орєхово-Зуєва.
Дикий рынок жилья У Москві почалися масові рейди з виявлення квартир, які здаються в оренду нелегально. Таких, за офіційними даними, в місті не менше 300 тисяч.

Экстремальный маршрут В Москве розшукують людей, Які влаштуван стріляніну по рейсових автобусів в Північно-Західному окрузі. З четверга пошкоджено Вже Чотири машини.

Двухэтажный тест-драйв На цьом тижні по Москве почнут курсуваті двоповерхові автобуси - їх пасажирами стануть туристи. Найпопулярніші кордоном екскурсійній вид транспорту до століці России добірався насилу

Происшествия Живая лента всего мира
В Москве пожарный автомобиль сбил пешехода Аварія сталася на перехресті Сходнеской і Нелідовской вулиць.
В Москве столкнулись 8 автомобилей: четверо пострадавших Близько 7:20 в поліцію надійшло повідомлення про ДТП за адресою Ленінградське шосе, будинок 88.
На Буковине пьянка закончилась убийством

Двоє гостей посварилися і один схопився за ніж
На Буковине иностранцы воровали деньги из американского банка
підробленімі картками знімалі гроші з банкоматів