Политика Экономика Общество Происшествия Культура Мир Спорт В Украине В России Наука и здоровье Автолюбителям Шоу-бизнес Технологии Разное Фоторепортаж

Культура / ЦИВІЛІЗАЦІЯ НА РОЗДОРІЖЖІ: ЯКИЙ ЖЕ ВИБІР? Російський світ. Україна (19-07-2015, 06:35)

ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА РАСПУТЬЕ: КАКОВ ЖЕ ВЫБОР? Криза в цивілізованому світі може бути подоланий двома способами.
Перший з них передбачає переростання індустріалізму світу з його хижацьким ставленням до природи й людини, з нескінченним і безглуздим нарощуванням споживання в ядрі і переходу до неринковим постиндустриализму. При цьому відновлюється людська солідарність, яка зєднається з екологічними і економними формами господарювання та споживання, з найсучаснішою наукою і етикою.
Другий спосіб передбачає повне підпорядкування всієї Землі як джерела ресурсів першому світу. Поділ людства на два підвиди, що знаходяться в смертельній горячехолодних війні. Переможці складуть золотий мільярд, який представлятиме собою особливу інтернаціональну расу, що володіє абсолютно інший мораллю й іншими правами, ніж переможені. Відтворення населення переможених буде регулюватися, виходячи із загальнолюдських інтересів (реально ж воно буде швидко скорочуватися). Контроль за поведінкою залишених для життя переможених здійснюватиметься найжорсткішими засобами, що перебувають по той бік добра і зла.
Неолібеpалізм штовхає до другого вибору. І це не просто економічний і геополітичний інтерес, цей вибір є філософським, а підспудно релігійним. Він означає створення людини золотого мільярда, нового надлюдини, і завершення богоборчого (титанічного) проекту індустріалізму. Духовний лідер неолібералізму Ф. фон Хайєк передбачає вилучення природних людських інстинктів солідарності і співчуття. Цей новий крок до свободи суперечить біологічній природі людини, в еволюції якого вроджений груповий інстинкт грав і грає величезну роль. Його штучне придушення послужило важливою причиною тяжких душевних соціальних хвороб (наркоманії, психозів) і руйнівних періодичних спалахів повернення до групової солідарності у вигляді нацизму. Таким чином, мова йде про вибір, який означає собою свідоме створення ідеології, економічних і військово-політичних структур глобального нацизму. Новизна в тому, що це не звичний нацизм однієї держави-нації. Це згуртування золотого мільярда як нової глобальної раси панів, що попереджають загрозу революції бідних. Ми ясно бачимо в неолібералізм 90-х років зєднання чотирьох родових ознак нацизму. Відмова від демократії як нездатною впоратися з глобальними проблемами. Відмова від вільного ринку у відносинах з чужими, орієнтація на адміністративно-командні важелі генерального плану. Потреба у створенні особливої ??вищої раси золотого мільярда. Заміна природного, традиційного мови новоязом з повністю спотвореним змістом слів.
Зрушення глобальної влади до нацизму це і є той тектонічний зсув, та революція влади, на яку натякають філософи. Поки що світ перебуває в нестійкій рівновазі жереб ще не кину. У бік нацизму чаша ваг різко хитнулася внаслідок неоліберальної революції в СРСР.
Право жити на Землі гуманісти тепер залишають лише кожному четвертому! Необхідна селекція людства, і на її ідеологічне обгрунтування були кинуті величезні культурні сили. Радикали відродили культ надлюдини, убогу імітацію Ніцше. Та антропологічна модель, яка була покладена евpоцентpістамі-pадікаламі в основу їх ідеологічного походу, веде до диктатури мізерної меншості, впевненого, що воно покликане командувати стадом, недолюдей. Людство ділиться на підвиди; меншість (сильні), пригнічує і експлуатує більшість (слабких). Носієм свободи і пpогpесса є меншість, що експлуатує людське стадо, тубільне населення. У суспільну свідомість впроваджується біологічна аргументація на доказ того, що у нас, нібито, відбулося генетичне виродження населення, і воно в ніцшеанської класифікації вже не піднімається вище категорії осіб біологічний.
Вітчизняним варіантом малого золотого мільярда стало поняття нових українців багатонаціональної касти обраних, які живуть в абсолютно іншому, ніж основна маса населення, економічному, правовому і етичному просторі. Передбачається, що вони і складуть квоту України для включення до золотий мільярд. Вся ідеологічна підготовка до прийняття поділу українців на дві раси була виключно жорсткою і агресивною, вона шокує тієї образливою фразеологією, яка була зруйнована на голови старих українців.
Що означає формула загальнолюдські цінності? Означає, що цінностям надається статус біологічного властивості людини. Отже, ті етноси, які заперечують або не розуміють цінностей, визнаних загальнолюдськими, не цілком належать до людського роду. Хто ж складає список загальнолюдських цінностей, які служать критерієм віднесення до того чи іншого підвиду? Саме ті, хто входить до неоголошене світовий уряд. Коли нам під час перебудови викладали цей список, було очевидно, що мова йде про абсолютно убогому наборі західних, навіть більш вузько іудеопротестантскіх цінностей. Наприклад, така цінність як свобода (якої нібито не володіють наші народи) формулювалася строго в поняттях протестантизму, як свобода індивідуума, а не соборної особистості. На цій общеідеологіческіх базі конкретизувалися приватні твердження, які все жорсткіше привязувалися до ідеї золотого мільярда.
Таким чином, всупереч власним даними, які показують, що причиною екологічної кризи є критичні техногенні навантаження, тобто буквально зростання економіки і науково-технічний прогрес, причому ці навантаження створюються слабкий, практично не зростаючої популяцією жителів розвинених країн, автори роблять мальтузіанський висновок: винні занадто швидко розмножуються жителі бідних країн. Концепція золотого мільярда, що припускає штучне виділення з людства нового обраного народу, безумовно, є утопією. Ця утопія породжена у відповідь на нинішній загальний криза індустріалізму і індустріальної цивілізації. Філософською основою цієї утопії є песимістичний індивідуалізм, розрив общинних звязків людської солідарності, відмова від етики релігійного братства та колективного порятунку.
Ті, хто вважає себе зарахованими до золотого мільярду, все більш і більш відчуває себе в обложеної фортеці, якій загрожує швидко розмножується орда голодних, обурених бідняків. Утопія золотого мільярда, нереалізована в принципі, породжує, однак, зростаючу агресивність в ідеології, культурі, в політичній і військовій сферах. Вже є всі ознаки консолідації нової, глобальної фашистської ідеології, яка може спонукати до найбільш руйнівним діям. Приймати чи не приймати ідею золотого мільярда, це справа морального і навіть релігійного вибору, бо ця ідея є радикально антихристиянської, антиісламської і тим більше антібуддістской. На хвилі неоліберальної і евроцентристской ідеології в Україні деяка частина інтелігенції, мабуть, впала в спокуса цієї утопії і є її радикальним пропагандистом. Ця частина надає сьогодні великий вплив на політичний режим. Що стосується нашої країни, то безліч ознак вказує на те, що та частина світової еліти, яка визначає економічну і військову політику, яка контролює засоби масової інформації, ні в якому разі не включає народи України до числа тих, хто має шанс потрапити в ковчег золотого мільярда.
Однак складається враження, що частина нових українців вважає інакше, тому і відбувається побудова суспільства знищення.
Демографічний колапс таку назву має стаття, в якій заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, науковий консультант Президента України, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Елла Лібанова кваліфікує демографічні процеси в Україні як кризові. Спочатку 1993 в Україні проживало 52,2 млн осіб. Це відповідає максимуму. До 1 січня 2004 населення України скоротилося на 4,6 млн осіб (за 420,8 тис. людей у ??середньому за рік). У чому ж причини цих процесів?
Їхній науковий консультант Президента України бачить у наступному: Головною складовою зменшення кількості населення є, безумовно, низька народжуваність. Її скорочення це насамперед зворотна сторона зміни соціального статусу жінки, розширення сфери її інтересів, високого рівня освіти та зайнятості Криза перехідного періоду не сформував, а загострив загальні негативні тенденції смертності населення України Якби смертність протягом 19892001 років залишалася на рівні 1989 року, кількість померлих за цей період була б менша за фактичну на 2,4 млн.
Як бачимо, демократичні реформи фактично забрали 2,4 млн життів. У чому ж причина смерті? Послухаємо знову, що говорить Лібанова: Значна смертність чоловіків обумовлена ??цілим рядом економічних, соціальних і біологічних фактів Безумовно, впливають на смертність чоловіків особливість роботи, не просто в шкідливих умовах, а на робочих місцях, які характеризуються підвищеним ризиком нещасних випадків і аварій. Дуже впливає алкоголізм, що викликає в 2,5 рази більше смертей, ніж у 1989 році. Значно збільшилася смертність чоловіків і від такої хвороби бідних як туберкульоз. Значний рівень смертності українських чоловіків від туберкульозу є одним з найбільших у сучасній Європі, їх смертність в три рази перевищує аналогічний показник країн Євросоюзу, в два рази країн Центральної та Східної Європи і в півтора рази на території колишнього СРСР, говорить Лібанова.
Однак цю ситуацію можна легко змінити. Якщо економічна ситуація буде поліпшуватися, каже Елла Лібанова, і владні структури будуть спрямовувати зусилля на поліпшення життя широких мас населення, подолання бідності, оздоровлення навколишнього середовища, забезпечення відповідного контролю за якістю продуктів і питної води, розвиток системи охорони здоровя, поширення стандартів здорового способу життя, тенденції смертності будуть досить сприятливими. У всякому разі, можна розраховувати на збільшення середньої очікуваної тривалості життя чоловіків до 73 і жінок до 79 років. Термін життя середньостатистичного українця сьогодні становить 66,33 року.
За статистикою Всесвітньої організації охорони здоровя, середня тривалість життя на Землі нині становить 48,5 років. За цим показником Україна поступається Білорусі (68,5), Росії (67,5) і Вірменії (66,59). У країнах колишнього СРСР найбільша тривалість життя в країнах Балтії: середньостатистичний житель Естонії живе 70,1 року, Литви 69,2 року, Латвії 69 років. Довше за всіх живуть мешканці карликових держав: Андорра (83,48 року) і Сан-Марино (81,33). Потім йде Японія (80,91). Місто-держава Сінгапур займає четверте місце (80,29). Раніше всіх помирають жителі Ботсвани (35,29 року) і Мозамбіку (35,56). США займають 47 місце в списку ВООЗ (77,4 року), поступаючись, зокрема, Франції (79,2), Ізраїлю (78,86), Великобританії (77,79) і Німеччини (77,78).
Чи не продовжує життя українських громадян і відсутність робочих місць, внаслідок чого тимчасова трудова еміграція складає щорічно близько 2 млн осіб. Однак є багато інших причин, що впливають на зменшення чисельності населення України.
Що ж це за причини і які засоби застосовуються для депопуляції населення України?
Засоби масової інформації є найпотужнішим політичним, психоенергетичними і ідеологічною зброєю. Ця зброя для підпорядкування і поневолення народів. Його особлива небезпека полягає в тому, що на основі засобів масової інформації відбувся перехід від маніпулювання свідомістю окремої людини до маніпулювання свідомістю цілих народів. Цей свідомо програмований, цілеспрямований і щедро фінансований процес за своєю природою і сутністю є духовно-культурної диверсією.
Процеси маніпулювання суспільною і індивідуальною свідомістю за допомогою засобів масової інформації набувають в останні роки все більш широкий розмах. Удосконалюється їх технологія. Все частіше використовуються методи інформаційно-психологічної агресії акцентованого впливу інформації, поряд з прийомами подачі неповної або викривленої інформації. Четверта влада, отримавши свободу слова і можливість широкої гласності, не проявляє належної громадянської та професійної відповідальності за свою діяльність в умовах системної кризи в суспільстві. Всякі спроби громадського контролю за діяльністю ЗМІ відразу розцінюються як замах на свободу слова, принципи демократії, права людини. Під цим прикриттям здійснюються масові зловживання свободою інформації в чиїхось інтересах. Причому ці зловживання відбуваються систематично і планомірно. У суспільній думці поглиблюється розуміння того, що в умовах триваючого соціально-економічної та духовної кризи в суспільстві і безладної, здавалося б, діяльності ЗМІ під гаслом плюралізму думок та ідеологій відбувається небезпечний процес руйнування національної свідомості та самосвідомості, морального розтління і розкладання, оглуплєнія, дебілізації населення країни.
Духовне неблагополуччя в першу чергу є причиною депопуляції. Дослідження показали, що головні причини надсмертності і спаду народжуваності не зводяться до медичних факторів ризику. Поширеність курців серед дорослого населення, що вносить найбільший внесок у показники надсмертності, не зросла. Населення стало менше споживати продуктів, що містять холестерин (мяса, яєць, молока, масла). Ступінь алкоголізації суспільства, принаймні, за офіційними даними, на рівні початку 80-х років. Люди стали більше рухатися, працюючи на двох-трьох роботах. Екологічна ситуація покращилася через двократне скорочення промислового виробництва та зменшення хімізації сільського господарства.
Наукові дослідження показали, що головні причини депопуляції лежать в духовній сфері: депресія і втрата сенсу життя, озлобленість через несправедливі підсумків демократичних реформ, яким немає альтернативи і безкарність зла, моральна деградація від всевладдя грошей, культу насильства і розпусти.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА РАСПУТЬЕ: КАКОВ ЖЕ ВЫБОР? Важливо зрозуміти, що крім екології зовнішнього середовища існує екологія духовна, екологія внутрішнього світу людей, екологія культури. Тільки в сприятливій, облагородженою духовно-інтелектуальному середовищі суспільства можливе повноцінне, гармонійне духовне і розумовий розвиток і життєдіяльність людини. Дослідники змушені визнати виразно: стан справ в області духовної екології в Україні плачевний. Протягом останніх років простежується виразна тенденція духовної, моральної та інтелектуальної деградації значної частини населення (передусім молоді) під впливом ЗМІ. Цей процес особливо яскраво проявляється у сфері масової культури. Ця сфера суспільної свідомості активно і цілеспрямовано американізується поряд з витісненням національної культури, мистецтва, традицій. На кіноекранах, телеекранах триває засилля американських бойовиків, еротичних фільмів, фільмів-жахів, що надають здебільшого розтліває вплив на незріле, незміцнілу свідомість молоді, що втратила в даний час позитивні орієнтації в житті. У західній кіно-та відеопродукції, розрахованої на молодь, широко і вміло пропагується культ сили, насильства, грошей, наживи, красивого життя, що досягається неправедними шляхами.


Микола Іванович Сенченко

P.S. Якщо стаття була Вам корисна, поділіться будь ласка їй в соціальних мережах, понатискайте на кнопочки нижче.

Написал - admin

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
• Популярное
• Обзоры
Пьяный австралиец покатался на крокодиле Пяний кураж - він і в Австралії пяний кураж. Коли Майкла Ньюмана з містечка Брум виставили з бару за надмірне спяніння, він не знайшов нічого кращого, ніж відправитися в невеликий зоосад для рептилій.
В Сети появился постер к новому фильму с Сашей Грей Опубліковано перший постер фільму трилера про високі технології Відкриті вікна, в якому знялася колишня порноактриса Саша Грей.
Перший канал довів до сліз відому виконавицю Альону Свиридову. Що сталося, співачка детально розповіла у своєму блозі.
Група Іванушки дала один з перших концертів з Кирилом Туриченко. Деякі пісні хлопці співають в колишньому складі, а деякі вчотирьох. За словами Кирила Андрєєва, ставлення прихильниць поки ніяк не змінилося у звязку з приходом нового учасника. Поки я ще не відчув якихось серйозних змін. Визнання я отримав вже давно, адже до приходу в групу випустив кілька сольних альбомів, брав участь у мюзиклах, відомих музичних проектах, говорить Кирило Туриченко в інтервю 7Д.
• Опрос
Какие новости вам нравятся
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Мир
Спорт
В Украине
В России
Наука и здоровье
Автолюбителям
Шоу-бизнес
Технологии
Фоторепортаж


Показать все опросы

• Личный кабинет
Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
• Календарь
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Фоторепортаж Смотри в прямом эфире

Трагедия на дороге На південному заході Москви дрібна аварія завершив великий трагедією.

Вооружённый налёт в маске вампира У четвер стали відомі подробиці збройного нальоту на Ощадбанк в Орєхово-Зуєва.
Дикий рынок жилья У Москві почалися масові рейди з виявлення квартир, які здаються в оренду нелегально. Таких, за офіційними даними, в місті не менше 300 тисяч.

Экстремальный маршрут В Москве розшукують людей, Які влаштуван стріляніну по рейсових автобусів в Північно-Західному окрузі. З четверга пошкоджено Вже Чотири машини.

Двухэтажный тест-драйв На цьом тижні по Москве почнут курсуваті двоповерхові автобуси - їх пасажирами стануть туристи. Найпопулярніші кордоном екскурсійній вид транспорту до століці России добірався насилу

Происшествия Живая лента всего мира
В Москве пожарный автомобиль сбил пешехода Аварія сталася на перехресті Сходнеской і Нелідовской вулиць.
В Москве столкнулись 8 автомобилей: четверо пострадавших Близько 7:20 в поліцію надійшло повідомлення про ДТП за адресою Ленінградське шосе, будинок 88.
На Буковине пьянка закончилась убийством

Двоє гостей посварилися і один схопився за ніж
На Буковине иностранцы воровали деньги из американского банка
підробленімі картками знімалі гроші з банкоматів