Политика Экономика Общество Происшествия Культура Мир Спорт В Украине В России Наука и здоровье Автолюбителям Шоу-бизнес Технологии Разное Фоторепортаж

Экономика / ЯКІСТЬ ЖИТТЯ Російський світ. Україна (13-02-2013, 06:12)

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ Якість життя (англ. - quality of life, скор. - QOL; ньому. - Lebensqualitat, скор. LQ) - категорія, за допомогою якої характеризують істотні обставини життя населення, що визначають ступінь гідності та свободи особистості кожної людини.

Якість життя нетождественно рівнем життя, включаючи і найбільш витончені види його визначення, наприклад, життєві стандарти (living standarts), оскільки різні економічні показники доходу виступають тільки одним з багатьох (як правило, не менше 5-ти), критеріїв якості життя. Показовим з цього погляду є ситуація в СРСР 60 - 70-х рр.., Коли якість життя радянського населення в цілому було не нижче якості життя населення провідних західних країн, при тому що рівень життя в СРСР був приблизно в 2 рази нижче. Наочні також наступні приклади. Коли за часів СРСР ескімосів переселили з чумів в комфортабельні квартири, рівень їх життя підвищився, але рівень смертності різко підвищився і, як сформулював один із соціологів, вони стали вимирати від туги. У НДР після приєднання до ФРН матеріальні умови покращилися в 3-5 разів, однак, рівні самогубств, злочинності та смертності різко зросли [i].

Філософія якості життя наприкінці XX століття виходить на перший план у державній політиці та соціальній роботі в найбільш розвинених країнах світу, наприклад, в Канаді, Великобританії та Швеції, оскільки через якість життя можливо здійснювати інтегральну оцінку ефективності управління в постекономічного епоху [ii] .

Державна робота щодо визначення і реалізації заданої якості життя ведеться через законодавче введення стандартів (індексів) якості життя, які зазвичай включають три блоки комплексних індикаторів.

Перший блок індикаторів якості життя характеризує здоровя населення і демографічне благополуччя, які оцінюються по рівнях народжуваності, тривалості життя, природного відтворення.

Другий блок відображає задоволеність населення індивідуальними умовами життя (достаток, житла, харчування, робота тощо), а також соціальна задоволеність станом справ у державі (справедливість влади, доступність освіти і охорони здоровя, безпека існування, екологічне благополуччя). Для їх оцінки використовуються соціологічні опитування представницьких вибірок з населення. Обєктивним індикатором крайньої незадоволеності служить рівень самогубств.

Третій блок індикаторів оцінює духовний стан суспільства. Рівень духовності визначається за характером, спектром і числа творчих ініціатив, інноваційних проектів, а також за частотою порушень загальнолюдських моральних заповідей: не вбий, не вкради, шануй батька і матір своїх, не створи собі кумира та ін В якості одиниць вимірювання використовуються дані офіційної статистики про соціальні аномаліях, які вважаються гріхом - порушенням відповідних заповідей: вбивства, грабежі, тяжкі тілесні ушкодження, кинуті літні батьки і діти, алкогольні психози. Там, де такі провини зустрічаються частіше, рівень морального стану гірше.

Включаються в блоки індикатори повинні відповідати наступним вимогам:

- відображати найбільш важливі соціальні параметри, що мають інтегральне значення для суспільства і відображають його власне відчуття себе благополучним або неблагополучним;

- однозначно сприйматися будь-яким громадянином на всій території Росії, обєднуючи всіх єдиним розумінням;

- володіти достатньою чутливістю і здатністю швидкого реагування на фактори, що змінюють умови життєдіяльності;

- мати доступні для стандартного вимірювання кількісні характеристики, що забезпечують можливість порівняльної оцінки і стеження за динамікою.

Частковим аналогом індексу якості життя, який отримав до теперішнього часу поширення і визнання, є індекс людського розвитку (ІЛР, human development indicator - HDI) або, в іншому перекладі, індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП), який застосовується ООН з 1990 року. У числі головних складових ІЛР: середня очікувана тривалість життя при народженні, рівень освіченості населення та реальний середньодушовий валовий внутрішній продукт, розрахований з урахуванням паритету купівельної спроможності національної валюти.

У правовому відношенні якість життя є реалізацією права на гідне життя і вільний розвиток людини. У Російській Федерації орієнтація на якість життя забезпечується конституційно. Перша частина статті 7-й 1-й глави Конституції Основи конституційного ладу говорить: Російська Федерація - соціальна держава, політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини.

Практичне значення категорії якості життя полягає, передусім, у здатності конкретно задається для даної особистості або спільності норми виступати формою подання та забезпечення гідності і свободи людей. Задаються в якості необхідних, належних характеристики якості життя для конкретної особистості або спільності визначають для них бажаний образ майбутнього і носять проектний характер, що і дозволяє їх використовувати в якості універсального управлінського інструменту.

Якість життя носить інтенсивний характер, оскільки характеризує субєктність населення, тобто фактичну дієздатність різних спільнот і кожної окремої особистості. З цього, зокрема, випливає, що якість життя ні за яких обставин не може бути зведене до потреб і соціально-економічним благам: дієздатність є не наслідок благ, а їх причина чи безвідносне до них підставу. При цьому застосування категорії якості життя носить не менш обєктивний характер, ніж інші категорії, які характеризують соціально-культурне та економічне благополуччя, наприклад, рівень життя.

Таким чином, якість життя характеризується реалізацією заданих в якості норми стійких станів особистості і спільноти, тобто стійких елементів самодіяльного населення.

Якість життя, характеризуючи і описуючи обєктивну субєктність, визначається рефлексивними практиками [iii] (див. www.kroupnov.ru/5/42_1.shtml) і знаннями, тобто принципово споруджуваними на основі аналізу субєктом засобів організації свого мислення і діяльності.

Рефлексивність як спрямованість свідомості на себе є фундаментальним властивістю роботи з визначення та організації необхідної якості життя. Іншим властивістю є безперервна порівнянність якостей життя різних особистостей або спільнот між собою (бенчмаркінг) як спосіб визначення реальності власної якості життя.

Найбільш зручним для визначення станів (або статутів) особистості і спільноти є поняття габітусу, введеного в 80-х роках французьким соціологом Пєром Бурдьє (http://bourdieu.narod.ru/).

Габітус (від лат. Habitus вигляд, загальний вигляд, додавання зовнішність, зовнішність) представляє з себе сукупність індивідуальних, групових, колективних, соціальнос-стратових (зокрема, станових або класових) позицій і обставин їх реалізації в діяльність.

Поняття габітусу необхідно для максимально обєктивного виділення соціальних одиниць як реальних соціально-культурних і політико-військових організмів або тел.

Фактично габітус є практична свідомість, свідомість у його і його носіях дії. Тут проблема якості життя прямо стикається з проблемами свідомості - консціентологіі - з консціентальной проблемою і консціентальной зброєю [iv].

Розвиток самоорганізації населення та підвищення якості життя вимагає принципово нових соціально-інженерних технологій і без створення інфраструктури підтримки позитивної субєктності найбільш активних людей і груп населення.

Якість життя є головною цільовою функції сучасних надіндустріальної промислових систем (http://www.pereplet.ru/krupnov/14.html 14). Саме через інтегральні показники якості життя промисловий розвиток організовує соціальне будівництво (http://www.cmnews.ru/news.asp?t=1nid=2017nd=4nm=8ny=2004).

Одним з найбільш перспективних механізмів організації систематичної роботи з якістю життя і управління якістю життя є лабораторія якості життя.

Лабораторія якості життя (ЛКЖ) - суспільно-державна оргструктура, що складається з 2-3 і більше осіб, яка відповідає за управління якістю життя на території. Відповідно, ЛКЖ можуть бути федеральним, окружними, регіональними, місцевими та просто локальними (на рівні мікрорайону, вулиці чи багатоквартирного будинку, наприклад).

Головне завдання ЛКЖ полягає в тому, щоб допомагати окремим людям і групам людей самим створювати собі необхідну якість життя і вводити в культуру систематичну роботу населення з власним якістю життя.

Таке завдання, з одного боку, інтегрує всі сторони економіки і матеріального забезпечення життя людини, а, з іншого боку, дозволяє необмежено розвивати індивідуальність, створювати і культивувати соціально-культурні стилі або стилі розвитку для окремих людей і спільнот.

Юрій Васильович Крупнов

[i] Гундаров І.А. Пробудження: шляхи подолання демографічної катастрофи в Росії. - Москва, Центр творчості Біловоддя, 2001; Гундаров І.А. Демографічна катастрофа в Росії: причини, механізм, шляхи подолання - М., Едіторіал УРСС, 2001.

[Ii] Голанських М.М. Що нас чекає в 2015 р. (економічний прогноз проти утопій) - М., 1992 р.; Голанських М.М. Нові тенденції у світовій економіці, М, 1992 (див. lib.ru / POLITOLOG / golansky.txt); Голанських М. М. Майбутнє світової економіки та перспективи Росії - М., 1993 р.; Голанських М. М. Нові тенденції в світовій економіці та доля відсталих країн: (Глобальний тоталітаризм) / РАН, Ін-т Африки. - М., 1995. - 107 с.; Голанських М. М. Сучасна політекономія. Що вік прийдешній нам готує? - М., 1998; Голанських М. М. Зліт і падіння глобальної економіки: (Що чекає відсталі країни) - у Учений. зап. / РАН. Ін-т Африки; Вип.6, 1999, 131.

[Iii] Крупнов Ю.В. Рефлексивні практики, інфраструктури і державність основа реконструкції Росії - в Рефлексивні процеси і управління. Тези IV Міжнародного симпозіуму / 7 - 9 жовтня 2003, Москва, Видавництво Інститут психології РАН, М., 2003, сс.64 - 67 (див. також www.kroupnov.ru/5/42_1.shtml).

P.S. Якщо стаття була Вам корисна, поділіться будь ласка їй в соціальних мережах, понатискайте на кнопочки нижче.

Написал - admin

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
• Популярное
• Обзоры
Пьяный австралиец покатался на крокодиле Пяний кураж - він і в Австралії пяний кураж. Коли Майкла Ньюмана з містечка Брум виставили з бару за надмірне спяніння, він не знайшов нічого кращого, ніж відправитися в невеликий зоосад для рептилій.
В Сети появился постер к новому фильму с Сашей Грей Опубліковано перший постер фільму трилера про високі технології Відкриті вікна, в якому знялася колишня порноактриса Саша Грей.
Перший канал довів до сліз відому виконавицю Альону Свиридову. Що сталося, співачка детально розповіла у своєму блозі.
Група Іванушки дала один з перших концертів з Кирилом Туриченко. Деякі пісні хлопці співають в колишньому складі, а деякі вчотирьох. За словами Кирила Андрєєва, ставлення прихильниць поки ніяк не змінилося у звязку з приходом нового учасника. Поки я ще не відчув якихось серйозних змін. Визнання я отримав вже давно, адже до приходу в групу випустив кілька сольних альбомів, брав участь у мюзиклах, відомих музичних проектах, говорить Кирило Туриченко в інтервю 7Д.
• Опрос
Какие новости вам нравятся
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Мир
Спорт
В Украине
В России
Наука и здоровье
Автолюбителям
Шоу-бизнес
Технологии
Фоторепортаж


Показать все опросы

• Личный кабинет
Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
• Календарь
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Фоторепортаж Смотри в прямом эфире

Трагедия на дороге На південному заході Москви дрібна аварія завершив великий трагедією.

Вооружённый налёт в маске вампира У четвер стали відомі подробиці збройного нальоту на Ощадбанк в Орєхово-Зуєва.
Дикий рынок жилья У Москві почалися масові рейди з виявлення квартир, які здаються в оренду нелегально. Таких, за офіційними даними, в місті не менше 300 тисяч.

Экстремальный маршрут В Москве розшукують людей, Які влаштуван стріляніну по рейсових автобусів в Північно-Західному окрузі. З четверга пошкоджено Вже Чотири машини.

Двухэтажный тест-драйв На цьом тижні по Москве почнут курсуваті двоповерхові автобуси - їх пасажирами стануть туристи. Найпопулярніші кордоном екскурсійній вид транспорту до століці России добірався насилу

Происшествия Живая лента всего мира
В Москве пожарный автомобиль сбил пешехода Аварія сталася на перехресті Сходнеской і Нелідовской вулиць.
В Москве столкнулись 8 автомобилей: четверо пострадавших Близько 7:20 в поліцію надійшло повідомлення про ДТП за адресою Ленінградське шосе, будинок 88.
На Буковине пьянка закончилась убийством

Двоє гостей посварилися і один схопився за ніж
На Буковине иностранцы воровали деньги из американского банка
підробленімі картками знімалі гроші з банкоматів