Политика Экономика Общество Происшествия Культура Мир Спорт В Украине В России Наука и здоровье Автолюбителям Шоу-бизнес Технологии Разное Фоторепортаж

Экономика / СУЧАСНА BUBBLEECONOMICS ЯК ВОНА Є Російський світ. Україна (30-10-2013, 16:52)

СОВРЕМЕННАЯ BUBBLEECONOMICS КАК ОНА ЕСТЬ Термін bubbleeconomics утворений на підставі злиття слів bubble (міхур, мильна бульбашка, дута підприємство, фіктивне підприємство, здається збільшення, часто як наслідок інфляції або помилкових планів) і economics (економіка, народне господарство, економічна наука, політекономія, господарське життя). На нашу думку, назване поняття досить повно і точно відображає сутність тих змін, які відбулися в економіці США приблизно за останні 30 років, коли з появою інформаційного сектора нова економіка з її допомогою взяла курс на значно випереджувальний і багаторазове перевищує в порівнянні з продуктивною економікою підвищення норми прибутку. Тому з появою ІКТ великий бізнес і уряд США бачили головні завдання стабілізації американської економіки не стільки в створенні нових товарів і послуг, що, з теорії Й. Шумпетера, є основою інноваційного розвитку, скільки у перерозподілі накопиченої вартості. Як зазначає російський дослідник цієї проблеми Е.Роговскій, в XXI ст. до 75% щорічного приросту ВВП США було повязано не з створенням нової вартості, а з торгівлею, лізингом, заставами та іншими послугами з перерозподілу прав на вже існуюче майно та інтелектуальну власність [20]. Переформатована і підтримана масової пропагандою і фінансовими інститутами, нова економіка стала раковою пухлиною на тілі американської економіки [15, с. 28], а також економік інших країн. За словами авторів статті Природа і протиріччя неолібералізму , спекулятивний бум був властивий біль-шість найбільш розвинених капіталістичних країн, за очевидним винятком Японії, і в США був не сильніше, ніж в Європі [8, с. 63-64].

Не ставлячи під сумнів позитивний вплив інформаційної економіки на багато сторін розвитку світового господарства та суспільного життя, не можна не відзначити, що монополізувавши за собою право інтелектуальної власності на багато Інтернет-технології, США, з одного боку, отримали найбільші вигоди від впровадження ІКТ у соціально-економічну та політичну практику, а з іншого боку, заснували в нинішньому світі нову форму нерівності, що отримала назви інформаційний розрив, інформаційне розділення, інформаційна асиметрія та інші. До цього необхідно додати, що можливості ЙКТ використовувалися і використовуються фінансовою олігархією США та інших західних країн не стільки для вирішення нагальних завдань бідних країн і глобальних проблем людства, скільки для стимулювання в усьому світі спекулятивного буму і створення економіки казино. Альфою і омегою останньої є гра на фондовій біржі на підвищення (Bull Market - Бичачий ринок) або пониження (Bear Market - Ведмежий ринок) курсу акцій. Підвищення ціни акцій стало в наші дні головним засобом збагачення власників великих пакетів акцій, ніж вони користуються на повну потужність, звівши фінансові спекуляції та афери в ранг основний біржовий політики.

Постіндустріальне суспільство, як і нова економіка в США та інших західних країнах, виявилися старим вином у нових міхах. Вони не виправдали сподівань, які на них надій, тому що не тільки не вирішили старих проблем, а й додали нових, що не мають аналогів у минулому. Одна з них, повязана з експортом тікають американськими корпораціями робочих місць за кордон, заслуговує особливої ??уваги. Мільйони американців не можуть зважитися працевлаштуватися в своїй країні тому, що в більшості міст індустріального серця Америки наприкінці ХХ-на початку XXI ст. десятки традиційних ТНК, оголошених реліктами індустріальної епохи, одне за іншим закривалися і перебазувалися до Мексики, Китай та інші зарубіжні країни, а нова економіка, розрахована на майстерність нової робочої сили - золотих комірців, не прагнула заповнити утворилися в постіндустріальних містах ніші.


В результаті передислокації тікають корпорацій в країни з дешевою, але кваліфікованою робочою силою тільки після 2000 р. США втратили в цілому 5,6 млн робочих місць або третина всіх що були в той час в американській обробній промисловості. Покинуті напризволяще робітники змушені були шукати роботу в кращому випадку у сфері послуг, де погодинна оплата праці приблизно в три рази нижче, ніж в обробній промисловості, в гіршому - перебиватися випадковими заробітками і, в міру можливості, жити в кредит [21];: На думку професора П.Робертса, що публікуються в США дані про стан справ на ринку праці далекі від обєктивної оцінки. У звязку з цим він пише: Нова економіка є містифікацією подібно до більшості всього іншого, що згодовують американцям куплені і добре оплачувані медіа. Немає ніякої нової економіки, є безробітна економіка. Заголовки газет стверджують, що рівень безробіття трохи перевищує 10%. Реальний же рівень безробіття, виміряний відповідно до сьогоднішньої методологією, становить 17%. Рівень безробіття, виміряний відповідно до методології 1980 року, дорівнює 22% [22].

Нова економіка всіляко заохочувала таке споживання. Це призвело до того, що сумарний особистий борг середнього американця на початку XXI ст. дорівнював 100% його особистого доходу [23]. Це ж стало і однією з головних причин фінансового краху в США і повернення капіталізму до депресивної економіці.

За словами лауреата Нобелівської премії П. Кругман, депресивна економіка означає, що вперше за багато років слабкість економіки попиту (приватні витрати, недостатні для того, щоб повною мірою завантажити наявні про-виробничі потужності) стала наочним для всіх чинним обмеженням, перешкоджає процвітанню, більшій частині світу [24]. У даному випадку мова йде про економічну кризу перевиробництва, який всебічно розроблений марксистської політекономією і зводиться до перевиробництва товарів і загострення труднощів з їх збутом в результаті падіння платоспроможного попиту основної частини населення - трудящих. Названа фаза капіталістичного циклу характеризується скороченням виробництва, закриттям підприємств, падінням життєвого рівня трудящих, розладом торгівлі, порушенням грошових і кредитних відносин.

Нинішня фінансова криза показала всю несправедливість системи, яка була створена в Сполучених Штатах і приносить шкоду насамперед периферійним країнам [25], - змушений визнати всесвітньо відомий фінансист і фінансовий спекулянт Джордж Сорос. Створені в США та інших західних розвинених країнах в останні роки економіки та системи, все менше і менше спираються на реальний капітал і промисловість і все більше і більше утрачивающие індустріальний сектор, приносять значної шкоди і своїм власним країнам. У США частка промисловості у ВВП становить всього 11% [26, 27]. Всупереч обіцянкам адептів нової економіки про постійне відкритті робочих місць в інформаційній економіці, нинішня криза з кожним днем ??виштовхує з цього сектора, якому зовсім недавно пророкували роль станового хребта американської індустрії, все більше і більше висококваліфікованих фахівців на вулицю. Подібне характерно і для інших розвинених країн, де частка реального сектора в економіці становить 10% загального обороту фінансових ресурсів, а 90% всіх коштів вкладено в спекулятивних торгово-фінансові активи, де 5% з них - це фінансові ресурси валютних ринків цінних паперів [27 ].

Специфіка bubbleeconomics в США та інших провідних західних країнах в тому, що в даний час вони головним чином представлені сферою нематеріального виробництва, і залишаючись, таким чином, головними поллютантами Землі, зараз меншою мірою забруднюють навколишнє середовище за рахунок промислових і сільськогосподарських підприємств. У міру передислокації брудних, димних і небезпечних виробництв в країни у США та інших країнах сімки поступово зростала питома вага інформаційної економіки, монопольним ресурсом в якій служать інформація і знання. Останні - передумова не лише виробництва нового знання, але й таких, доступ до яких обмежений, оскільки знання та інформація на відміну від індустріальних благ відрізняються рідкістю і обмеженістю, а зростання витрат на їх виробництво непропорційно отриманими результатами. Образно називаючи нову економіку високотехнологічним кровососом в США, А.Кобяков і М.Хазін відзначають, що аналіз структури витрат показав, що для підвищення витрат населення всього на 2% в частках ВВП треба було збільшення інвестицій у саму нову економіку майже в два рази [15, с. 27].

Перехід розвинених країн на виробництво нової інформаційної продукції сприяв створенню нових робочих місць і науково-технічному прогресу. Однак з втягуванням цих країн у глобальну фінансово-економічну кризу попит на цю продукцію в усьому світі різко впав, що спричинило за собою вагоме скорочення зайнятості в інформаційному секторі економіки, яке триває досі. За даними Міністерства праці США, в березні цього року з названої галузі економіки було звільнено 12000 працівників [28]. Країни, що стали на інформаційний шлях розвитку, знаходять певний виграш у справі підвищення реальних доходів своїх споживачів, які замість придбання дорогих товарів внутрішнього виробництва купують дешевші іноземні товари. Однак ті ж споживачі часто страждають від практики перенесення західного виробництва в країни третього світу і з так званої перехідної економікою, що все частіше практикується ТНК в пошуках найбільш сприятливих умов для максимізації прибутків. У результаті в країнах базування штаб-квартир ТНК в останні роки зростає безробіття. У багатьох країнах ЄС вона виражається двозначними цифрами і постійно веде до збільшення армії зайвих людей, особливо в колишніх соціалістичних країнах - новобранцях в ЄС. Економічна стратифікація в свою чергу тягне за собою екологічну та інноваційну стратифікацію. Це проявляється в тому, що ресурсо-, трудомісткі і екологічно брудні виробництва, особливо їх старі галузі, поступово виносяться в країни з дешевою робочою силою. В постіндустріальних країнах зазвичай залишаються високотехнологічне і наукоємне виробництва, проте останнім часом і вони все більшу частину своїх операцій переносять за кордон.

СОВРЕМЕННАЯ BUBBLEECONOMICS КАК ОНА ЕСТЬ


З іншого боку сфера послуг не може зайняти місце первинного і навіть вторинного секторів, так як ці сектори матеріального виробництва забезпечують життєдіяльність суспільства, створюють предмети особистого та виробничого, споживання, необхідні для існування людей. Розвиток сфери послуг спирається на матеріально-технічну базу, яка створюється для неї в матеріальному виробництві. Ось чому скорочення частки матеріального виробництва в зайнятості і в структурі ВВП в інтересах сфери послуг, а також стрімкий розвиток нових видів послуг не ставлять під сумнів первинну роль матеріального виробництва в економіці як основи життя людського суспільства, а, навпаки, свідчить про колосальний зростанні його потенціалу і продуктивності суспільної праці в цілому. Це зростання забезпечується матеріальним виробництвом в його взаємодії з наукою.

Причиною структурних деформацій світової економіки є існуюча модель глобалізації, яка відтворює загальну нерівномірність і породжує суперечності у світовому господарстві. На думку Дж.Стігліца, сьогодні глобалізація не «працює ні на бідних, ні на збереження навколишнього середовища, ні на стабільність світової економіки. Головну причину цього він бачить в існуючій інституційній системі. Проблема не в глобалізації, а в тому, як вона здійснюється. Частково це повязано з міжнародними економічними інститутами - з МВФ, Світовим банком і СОТ, які сприяють виробленню правил гри. Вони роблять це занадто часто скоріше в інтересах більш передових промислово розвинених країн - і в інтересах особливих груп у цих країнах, - чим в інтересах світу, що розвивається [29], - зазначає Дж.Ю.Стігліц.


Глобалізація допомогою перераспределительного механізму у вигляді фінансів, кредиту, грошового обігу, а також розвитку транспорту і засобів звязку, мобільності факторів виробництва між різними державами, можливості обмінюватися досвідом, знаннями, спеціалістами технологіями та іншими факторами виробництва створює умови для синхронізації структурних змін в різних країнах. У цьому контексті ускладнення, про які йшла мова вище, відчувають економічні структури не тільки в самих розвинутих країнах, але і в країнах, які знаходяться на нижчих щаблях розвитку. Саме тому загальносвітовою тенденцією макроструктурних зрушень є постійне скорочення у виробництві ВВП частки аграрного сектора економіки і зростання частки послуг. Зазначена тенденція характерна як для країн з високим, так і для країн з низьким рівнем доходу на душу населення [30].

Останнім часом все більше не тільки вчених, але й політиків, громадських діячів бачать в основі сучасної глобальної кризи та структурних деформаціях мегаекономіка генетичний дефект в глобальній системі, а не якісь випадкові помилки у фінансовій політиці і в оцінках фінансових ризиків. Продукування грошей країнами-лідерами стає головним тому, що лише воно дозволяє підтримувати випереджувальний розширення споживчого попиту, від якого сьогодні повністю залежить економіка, і соціально-політична стабільність у цих країнах. Саме тому продукування грошей тут набагато випереджає реальне виробництво, перетворюючись на визначальну галузь фіктивного виробництва. Так, якщо протягом XX в. приріст прибутків у США становив у середньому 5-в рік, а темпи приросту ВВП з 1995 р. перебували на рівні 4,5%, то приріст грошової маси за цей період йшов значно швидше, в окремі роки перевищував 10% [31]. Інакше й бути не могло, враховуючи те, що США як найбільша економіка світу забезпечує проте виробництво лише близько 20% світового ВВП, тоді як споживає удвічі більше і продукує до половини світових відходів. Такий лад колись був названий паразитичним і загниваючим, з чим не можна не погодитися.

Таким чином, гроші як товар з простого засобу обігу спочатку перетворилися на капітал і стали приносити власникам засобів виробництва прибуток. Поступово в більшості країн світу затвердилося панування класу капіталістів. Останній на основі відомої формули гроші товар гроші обєднав всі форми капіталу у фінансовий капітал, який з часом почав діяти за формулою гроші - цінні папери - гроші. Так виникли фінансова олігархія і панування ТНК, які розділили між собою світ, яким сьогодні правлять не так уряду, скільки олігархи. У нинішніх умовах світове господарство побудовано так, що обороти деяких ТНК перевищують ВВП не тільки десятків країн третього світу, разом узятих, а й ряду європейських держав. Наприклад, оборот однієї американської компанії General Electric більше, ніж ВВП Австрії, Швейцарії та Швеції, разом узятих. Те ж стосується компаній абсолютно різних секторів, які здійснюють бізнес практично в усьому світі, від енергетичних BP, Royal Dutch, ExxonMobil до телекомунікаційних AT T, автомобілебудівних типу Toyota. У списку найбільших економік світу 51 місце належить корпораціям і тільки 49 - країнам. У такій вільної економіці і чесної конкуренції всього 8 млн сімей отримують 25% доходів і фінансових ресурсів населення Землі (близько 7 млрд) [32]. Незважаючи на нинішні фінансова та економічна кризи, стан багатіїв зростає. Всього 1% сімей на планеті володіє 35% багатствами світу, а 0,001% сімей - пятою частиною цих багатств. У той же час близько 1,4 млрд людей (майже кожна четверта людина Землі) живуть за межею бідності. За даними СБ, розрив між багатіями і іншим населенням світу зростає прискореними темпами. З середини XIX в. до кінця 70-х років XX в. різниця між доходом середнього жителя планети і середньосвітових доходом на душу населення зросла приблизно з 40 до 80% [32]. Глобальна нерівність досягло найвищих показників до початку 1980-х. З початком економічного піднесення Індії та Китаю цей показник поступово скорочується - в основному за рахунок цих країн.


П.С. Єщенко
, доктор економічних наук, Київський національний університет ім. Т. Шевченка. А.Г. Арсеєнко
, кандидат історичних наук, Інститут соціології НАН України. з англ. Лужков Ю.М. Транскапіталізм і Росія. з англ. ред. Ю.Д.

P.S. Якщо стаття була Вам корисна, поділіться будь ласка їй в соціальних мережах, понатискайте на кнопочки нижче.

Написал - admin

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
• Популярное
• Обзоры
Пьяный австралиец покатался на крокодиле Пяний кураж - він і в Австралії пяний кураж. Коли Майкла Ньюмана з містечка Брум виставили з бару за надмірне спяніння, він не знайшов нічого кращого, ніж відправитися в невеликий зоосад для рептилій.
В Сети появился постер к новому фильму с Сашей Грей Опубліковано перший постер фільму трилера про високі технології Відкриті вікна, в якому знялася колишня порноактриса Саша Грей.
Перший канал довів до сліз відому виконавицю Альону Свиридову. Що сталося, співачка детально розповіла у своєму блозі.
Група Іванушки дала один з перших концертів з Кирилом Туриченко. Деякі пісні хлопці співають в колишньому складі, а деякі вчотирьох. За словами Кирила Андрєєва, ставлення прихильниць поки ніяк не змінилося у звязку з приходом нового учасника. Поки я ще не відчув якихось серйозних змін. Визнання я отримав вже давно, адже до приходу в групу випустив кілька сольних альбомів, брав участь у мюзиклах, відомих музичних проектах, говорить Кирило Туриченко в інтервю 7Д.
• Опрос
Какие новости вам нравятся
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Мир
Спорт
В Украине
В России
Наука и здоровье
Автолюбителям
Шоу-бизнес
Технологии
Фоторепортаж


Показать все опросы

• Личный кабинет
Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
• Календарь
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Фоторепортаж Смотри в прямом эфире

Трагедия на дороге На південному заході Москви дрібна аварія завершив великий трагедією.

Вооружённый налёт в маске вампира У четвер стали відомі подробиці збройного нальоту на Ощадбанк в Орєхово-Зуєва.
Дикий рынок жилья У Москві почалися масові рейди з виявлення квартир, які здаються в оренду нелегально. Таких, за офіційними даними, в місті не менше 300 тисяч.

Экстремальный маршрут В Москве розшукують людей, Які влаштуван стріляніну по рейсових автобусів в Північно-Західному окрузі. З четверга пошкоджено Вже Чотири машини.

Двухэтажный тест-драйв На цьом тижні по Москве почнут курсуваті двоповерхові автобуси - їх пасажирами стануть туристи. Найпопулярніші кордоном екскурсійній вид транспорту до століці России добірався насилу

Происшествия Живая лента всего мира
В Москве пожарный автомобиль сбил пешехода Аварія сталася на перехресті Сходнеской і Нелідовской вулиць.
В Москве столкнулись 8 автомобилей: четверо пострадавших Близько 7:20 в поліцію надійшло повідомлення про ДТП за адресою Ленінградське шосе, будинок 88.
На Буковине пьянка закончилась убийством

Двоє гостей посварилися і один схопився за ніж
На Буковине иностранцы воровали деньги из американского банка
підробленімі картками знімалі гроші з банкоматів