5 ข้อควรรู้ เมื่ออยากไปเที่ยวคนเดียว

การเที่ยวคนเดียว คือความสุขที่เราสร้างได้โดยไม่ต้องรอใคร และไม่ต้องค่อยถามความคิดเห็นของใคร ไม่ต้องหารค่าอาหาร ค่าที่พัก หรือการที่ต้องรอเพื่อน จนต้องพลาดน่าที่สำคัญ นอกจากการเที่ยวคนเดียวจะใช้ความกล้าแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก ๆ นั่นก็คือ “การวางแผน” 1.หาข้อมูลของสถานที่นั้นๆ แบบเจาะลึก ดูรายละเอียดที่สำคัญๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวที่เรา List เอาไว้ เช่น วัน เวลาเปิด-ปิด ฤดูกาลในการท่องเที่ยว บริเวณใกล้เคียงมีร้านค้า ร้านอาหาร หรือมีรถสาธารณะให้บริการหรือไม่.…